Návrh a realizace fuzzy regulátoru pro řízení inverzního kyvadla.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škrabánek, Pavel cze
dc.contributor.author Malý, Pavel
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:38:58Z
dc.date.available 2015-09-27T10:38:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61500
dc.description.abstract Rešerše současného stavu poznání v oblasti problematiky fuzzy logiky a publikovaných prací zabývajících se problematikou inverzního kyvadla. Vytvoření a testování fuzzy regulátoru pro model inverzního kyvadla. Nalezení optimálního nastavení regulátoru. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 1850787 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject fuzzy logic cze
dc.subject process control cze
dc.subject inverted pendulum cze
dc.subject fuzzy logika cze
dc.subject regulace cze
dc.subject inverzní kyvadlo cze
dc.title Návrh a realizace fuzzy regulátoru pro řízení inverzního kyvadla. cze
dc.title.alternative Design and implementation of fuzzy logic controller for inverted pendulum. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Doležel, Petr cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Literary search of fuzzy logic´s current state of art and search of published works related to inverted pendulum issue. Design of a fuzzy logic controller for control of inverted pendulum, its verification and finding of its optimal setting. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33586 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vytvoření fuzzy regulátoru pro řízení laboratorního modelu inverzního kyvadla a jeho následná vertifikace. Po teoretické stránce práce popisuje velké množství pojmů spojených s fuzzy problematikou. Praktická část byla provedena zejména formou přísluaných schémat v Simulinku a následně komentáři výsledných regulačních obvodů. Volba tvaru regulačního obvodu byla ponechána plně na studentovi a ten ji zvolil správně. Samostatná práce by vaak měla významně vyaaí hodnotu, kdyby autor práce namísto poměrně zbytečných informací uvedených v první kapitole lépe a hlavně explicitně a kvantitativně popsal svou genezi k optimálním nastavením použitých fuzzy regulátorů, velmi by také přispělo zhodnocení dané metody vzhledem k některému klasickému způsobu řízení. Cíl zadání diplomové práce byl splněn. cze
dc.identifier.stag 26474 cze
dc.date.embargo 2015-08-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account