Jednotný IDS pro Prahu a Středočeský kraj

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav cze
dc.contributor.author Pluhař, Matěj
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:38:35Z
dc.date.available 2015-09-27T10:38:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61495
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou současných integrovaných dopravních systémů na území Prahy a Středočeského kraje, dále navrhuje vytvoření nového jednotného a jediného integrovaného dopravního systému na celém předmětném území a také metodiku na vyhledávání a řešení souběhů v rámci dopravní obsluhy území. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 4575694 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Prague cze
dc.subject Central Bohemia region cze
dc.subject Prague integrated transport cze
dc.subject Central Bohemia integrated transport cze
dc.subject concourse cze
dc.subject Praha cze
dc.subject Středočeský kraj cze
dc.subject Pražská integrovaná doprava cze
dc.subject Středočeská integrovaná doprava cze
dc.subject souběh cze
dc.title Jednotný IDS pro Prahu a Středočeský kraj cze
dc.title.alternative United Integrated Transport System For Prague And Central Bohemia eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis analyzes the current integrated transport systems on the territory of Prague and Central Bohemia Region, also proposes the creation of a new single integrated transport system throughout the territory concerned, and also developed a methodology for finding and solving concurrence (concourse) within the transport service territory. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32034 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 28339 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account