Analýza kriminality v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej cze
dc.contributor.author Kohoutek, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:53Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61442
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou kriminality v České republice. V první části jsou vymezeny základní pojmy: kriminologie a kriminalita. Následuje pojetí prevence kriminality, kde jsou představeny a zhodnoceny preventivní programy. Poté se práce zabývá kriminalitou a jejími vztahy s jinými jevy. V závěru jsou zhodnocení a možné návrhy. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 2295827 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject criminology eng
dc.subject criminality eng
dc.subject criminal acts eng
dc.subject prevention eng
dc.subject criminogenic factors eng
dc.subject Česká republika cze
dc.subject kriminologie cze
dc.subject kriminalita cze
dc.subject trestné činy cze
dc.subject prevence cze
dc.subject kriminogenní faktory cze
dc.title Analýza kriminality v České republice cze
dc.title.alternative Analysis of crime in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with issue of criminality in the Czech Republic. The first part of this thesis contains basic terms: criminology and criminality. After that follows crime prevention includes introduction and evaluation of schedule of crime prevention. Next part deals with criminality itself and possible links with another phenomenon. In the end there are evaluation and possible solutions. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31897 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student odpovídal na otázku, kterou mu položil vedoucí bakalářské práce, a to:V kapitole č. 5 zmiňujete individuální kriminogenní faktory. Můžete stručně pohovořit o jejich problematice?V rámci diskuse byl student tázán na souvislosti mezi kriminalitou a rozvodovostí, který ve své práci uvádí. Dále byl tázán na legální a sociologické pojetí kriminologie. Rovněž byl tázán na možnosti zvýaení důvěry ve stát a policii, což uvádí jako jedno z možných opatření. cze
dc.identifier.stag 26170 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account