Svět s drogovou zkušeností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Synková, Hana cze
dc.contributor.author Esserová, Eva
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:33Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61427
dc.description.abstract V této bakalářské práci se studentka zaměřuje na skupinu lidí, kterou již několik let zná osobně. Jsou to lidé, kteří se ve svém životě potýkají se závislostí převážně na pervitinu. Chce poukázat na to, proč vůbec jsou ochotni drogy zkusit, jaké sociální kontexty je vedou k rozvoji závislosti a jak jsou tyto kontexty proměněny vznikem závislosti. V získaných narativech srovnává jejich život před a po vzniku závislosti.V terénním výzkumu využívá metod pozorování i neformálních rozhovorů. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 829411 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject addiction cze
dc.subject drugs cze
dc.subject freedom cze
dc.subject methamphetamine cze
dc.subject priorities cze
dc.subject drogy cze
dc.subject pervitin cze
dc.subject priority cze
dc.subject svoboda cze
dc.subject závislost cze
dc.title Svět s drogovou zkušeností cze
dc.title.alternative World of People with Drug Addiction eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jetmarová, Jana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In this thesis the student focuses on a group of people, which the student already knows for several years. In this group there are people who are struggling in their lives with a mostly methamphetamine addiction. She wants to point out why they are willing to try drugs, which social context is conducive to the development of addiction and how are these contexts changed through the development of addiction. In their narratives she compares their lives before and after addiction. In her field she uses observation and informal interviews. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33093 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou BP, byly přečteny oba posudky, studentka reagovala na výtky. cze
dc.identifier.stag 27648 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account