Výzkum způsobu doplňování vybraných potravinářských produktů do maloobchodních prodejen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Branská, Lenka cze
dc.contributor.author Horecká, Klára
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:34:51Z
dc.date.available 2015-09-27T10:34:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61366
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na proces doplňování potravinářských produktů do maloobchodních prodejen. Konkrétně se zabývá metodami, kterými lze tento proces usnadnit. Soustřeďuje se na logistické technologie, které se využívají pro řízení dodavatelských řetězců v potravinářském průmyslu, především na technologie QR, ECR a CPFR. V rámci realizovaného výzkumu následně zkoumá míru, s jakou jsou tyto technologie využívány v českých maloobchodních prodejnách s potravinami. cze
dc.format 58 s., 5 s. příl. cze
dc.format.extent 2273805 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject supply chain management cze
dc.subject grocery industry cze
dc.subject replenishment cze
dc.subject retail cze
dc.subject logistic technologies cze
dc.subject QR cze
dc.subject ECR cze
dc.subject CPFR cze
dc.title Výzkum způsobu doplňování vybraných potravinářských produktů do maloobchodních prodejen cze
dc.title.alternative The replenishment method's research of selected grocery products in retail stores eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work is focusing on a replenishment process of the grocery products in retail stores. It specifically deals with methods, which can make whole process much easier. It is focusing on logistic technologies, which are used for managing supply chains in grocery industry, especially on QR, ECR and CPFR technologies. In the process of research afterwards measures intensity of using those technologies at czech retail grocery stores. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence \par{Specifikujte maloobchodn{í} řetězce, kter{é} byly zahrnuty do v{ý}zkumu. Kolik řetězců se z{ú}častnilo v{ý}zkumu? Dod{á}vaj{í} zbož{í} do maloobchodn{í}ch prodejen ze stejn{é}ho~řetězce stejn{í} dodavatel{é}?\par} \par{Studentka ot{á}zky zodpověděla.\par} cze
dc.identifier.stag 27874 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account