Zavedení a optimalizace vyšetřování genu DGKE u dětí s atypickým hemolyticko-uremickým syndromem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrušková, Olga cze
dc.contributor.author Elhenická, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:07Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:07Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61283
dc.description.abstract Tato práce se zabývá molekulárně genetickou analýzou genu DGKE u pediatrických pacientů s hemolyticko-uremickým syndromem. Atypický hemolyticko-uremický syndrom je závažné geneticky podmíněné onemocnění, DGKE je nově zkoumaným genem v této oblasti. K zavedení jeho diagnostiky u pacientů s HUS je třeba optimalizovat parametry pro všechny kroky molekulárně genetického vyšetření. Výsledky molekulárně genetického vyšetření mohou pozitivně ovlivnit zaměření léčby a péče o pacienty, ale i přispět k dalšímu výzkumu genu a jeho vztahu k onemocnění. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 943836 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject DGKE cze
dc.subject atypical hemolytic-uremic syndrome cze
dc.subject molegular genetics cze
dc.subject PCR cze
dc.subject Sanger sequencing cze
dc.subject atypický hemolyticko-uremický syndrom cze
dc.subject molekulární genetika cze
dc.subject Sangerovo sekventování cze
dc.title Zavedení a optimalizace vyšetřování genu DGKE u dětí s atypickým hemolyticko-uremickým syndromem cze
dc.title.alternative Introduction and optimalization of DGKE gen sequencing and its use in aHUS diagnosis. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work is targeted on the molecular genetic analysis of the DGKE gene in relation with atypical hemolytic-uremic syndrome with early pediatric onset. Atypical hemolytic-uremic syndrome is a severe, genetic based disease. The DGKE gene is the most recent one in the centre of attention in this field of study. It is necessary to optimize all steps of the molecular genetic analysis before it can be used routinely in practical diagnosis. The results of the analysis could have a positive effect on cure and care of patients. Also it can help to improve further research of the gene and it's influence on atypical hemolytic-uremic syndrome. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32463 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce2. Diskuze posudku vedoucího bakalářské práce 3. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k bakalářské práci cze
dc.identifier.stag 24231 cze
dc.date.embargo 2035-04-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account