Výběr internetového připojení pro MSP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Máchová, Renáta cze
dc.contributor.author Koucká, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:29:43Z
dc.date.available 2015-09-27T10:29:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61161
dc.description.abstract Tato práce popisuje použití metod manažerského rozhodování při výběru internetového připojení pro malý podnik. Je zde popsáno proč podnik potřebuje připojení k internetu, jakým způsobem probíhá rozhodování, jsou popsány vybrané metody manažerského rozhodování a v závěru práce je vybrána jedna z variant řešení. cze
dc.format 62 s. cze
dc.format.extent 1800333 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject management decision cze
dc.subject internet connection cze
dc.subject multi-criteria evaluating cze
dc.subject small enterprise cze
dc.subject manažerské rozhodování cze
dc.subject internetové připojení cze
dc.subject vícekriteriální hodnocení cze
dc.subject malé podniky cze
dc.title Výběr internetového připojení pro MSP cze
dc.title.alternative Choosing an internet connection for SME eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work describes using management decision methods for choosing an internet connection for small enterprise. Here is described why enterprise needs internet connection, how to make decision, there are described some methods of management decision and at the end of this work one of possibilities is chosen. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33135 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce. cze
dc.identifier.stag 16794 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account