Obsah dusitanů v masných výrobcích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenka, Libor cze
dc.contributor.author Kvapilová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:27:22Z
dc.date.available 2015-09-27T10:27:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61104
dc.description.abstract Práce je věnována použití dusitanů v masných výrobcích jako aditivních látek. Zabývá se působením dusitanů na masný výrobek i na lidský organismus. Praktická část se věnuje stanovení dusitanů ve vybraných vzorcích suchých salámů. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 1025387 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject additives cze
dc.subject preservatives cze
dc.subject meat products cze
dc.subject nitrites cze
dc.subject aditiva cze
dc.subject konzervanty cze
dc.subject masné výrobky cze
dc.subject dusitany cze
dc.title Obsah dusitanů v masných výrobcích cze
dc.title.alternative Nitrite Content in Meat Products eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The use of nitrites in meat products such as additives is discussed in this work. The effects of nitrite on the stability of meat products as well as on the human health are described. In the experiment, the determination of nitrite in selected samples of dry salami was performed. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33225 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka úspěaně obhájila bakalářskou práci a zodpověděla dotazy komise. cze
dc.identifier.stag 27729 cze
dc.date.embargo 2035-07-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account