Analýza anthokyaninových barviv v tmavých bobulovitých plodech pomocí separačních technik v kapalné fázi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česlová, Lenka cze
dc.contributor.author Mikešová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:26:24Z
dc.date.available 2015-09-27T10:26:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61065
dc.description.abstract Náplní této bakalářské práce je analytické stanovení anthokyaninových barviv v tmavých bobulovitých plodech, zejména v borůvkách, černém bezu a černém rybízu. Úvod práce je věnován vlastnostem, chemickému složení a využití vybraných bobulovitých plodů. Je zde uvedena doba sběru a metody zpracování. Další část práce je zaměřena na anthokyaninová barviva, jejich charakteristiku a využití v potravinářství nebo farmaceutickém průmyslu. V závěru je pozornost věnována separačním metodám, které se pro analýzu těchto přírodních barviv používají. cze
dc.format 38 s.
dc.format.extent 1169510 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Anthocyanin pigments cze
dc.subject liquid chromatography cze
dc.subject extraction cze
dc.subject berries cze
dc.subject anthokyaninová barviva cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject extrakce cze
dc.subject bobulovité plody cze
dc.title Analýza anthokyaninových barviv v tmavých bobulovitých plodech pomocí separačních technik v kapalné fázi cze
dc.title.alternative Analysis of Anthocyanin Pigments in Dark Berries Using Modern Instrumental Techniques eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is the analytical determination of anthocyanin pigments in dark berries, especially blueberry, elderberry and black currant. The introduction of this thesis is focused on properties, chemical composition and application of selected berries. Further, the time of collection and the processing methods are discussed. Next part of the thesis deals with anthocyanin pigments, their characteristics and application in food and pharmaceutical industries. In the last part, the attention is paid on separation methods, which are used for the analysis of these natural pigments. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32810 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Studentka přednesla a úspěaně obhájila svou bakalářskou práci cze
dc.identifier.stag 27111 cze
dc.date.embargo 2035-07-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account