Posouzení kvality městské hromadné dopravy na vybraném území města Pardubic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Molková, Tatiana cze
dc.contributor.author Vrabcová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:24:53Z
dc.date.available 2015-09-27T10:24:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61011
dc.description.abstract Bakalářská práce se dělí do tří částí. V první části se zabývá charakteristikou kvality městské hromadné dopravy. Druhá část práce je analýza vybraných ukazatelů kvality městské hromadné dopravy, kde byla řešena dostupnost, přístupnost, informace, péče o zákazníka a pohodlí. Ve třetí, poslední části práce jsou uvedeny možné návrhy na změny pro zlepšení kvality městské hromadné dopravy v Pardubicích v městské části Polabiny. cze
dc.format 45 s., 12 s. příl. cze
dc.format.extent 4724750 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject quality cze
dc.subject city transportation cze
dc.subject criterion cze
dc.subject Pardubice City cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject kritéria cze
dc.subject Pardubice cze
dc.title Posouzení kvality městské hromadné dopravy na vybraném území města Pardubic cze
dc.title.alternative Quality Assessment of Urban Public Transport on Selected Area in the City Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is separated into three parts. The first part deals with characteristic of quality in city public transportation. The second part analyses 5 indicators quality of city public transportation, which cover information at bus stops also as accessibility, availability, comfort and customer care. In the third part are discussed possible changes for improving quality of public transportation in the city of Pardubice - Polabiny. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32838 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27069 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account