Bezbariérová přístupnost zastávek MHD Chrudim

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav cze
dc.contributor.author Ducheček, Jaroslav
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:24:47Z
dc.date.available 2015-09-27T10:24:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61004
dc.description.abstract Tato práce se zabývá bezbariérovou přístupností městské hromadné dopravy ve městě Chrudim, konkrétně bezbariérovostí zastávek městské hromadné dopravy. Analýza a návrhy opatření se týkají pouze vybraných důležitých zastávek ve městě Chrudim. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 3431247 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Chrudim cze
dc.subject public transport cze
dc.subject barrier-free cze
dc.subject stop cze
dc.subject persons with reduced mobility cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject bezbariérová přístupnost cze
dc.subject zastávky cze
dc.subject OOSPO cze
dc.title Bezbariérová přístupnost zastávek MHD Chrudim cze
dc.title.alternative Barrier-free access of public transport bus stops in town Chrudim eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with barrier-free access to public transport in the city Chrudim, specifically a barrier-free access to the public transport stops. The analysis as well as the proposal are related to selected important stops in Chrudim. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32864 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27004 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account