Trávení volného času seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie cze
dc.contributor.author Rohlíková, Alena
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:24:30Z
dc.date.available 2015-09-27T10:24:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60993
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami seniorů. Úvodní a teoretická část se věnuje demografickému vývoji s jeho prognózou, definováno je zde stárnutí, stáří, potřeby seniorů a změny organismu v poslední fázi života člověka. Závěr teoretické části se zabývá volnočasovými aktivitami seniorů, jejich druhy a benefity. Výzkumná část zpracovává výsledky dotazníkového šetření a podává odpovědi na výzkumné otázky, zda senioři mají volný čas, jak jej tráví, jak jsou informováni o možnostech trávení volného času a zda jsou omezeni v možnostech trávení volného času zdravotním stavem. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 578597 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject aging cze
dc.subject age cze
dc.subject seniors cze
dc.subject needs cze
dc.subject leisure cze
dc.subject stárnutí cze
dc.subject stáří cze
dc.subject senioři cze
dc.subject potřeby cze
dc.subject volný čas cze
dc.title Trávení volného času seniorů cze
dc.title.alternative Leisure time activities of seniors eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Erbenová, Věra cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is about recreational activities for seniors . The introductory and theoretical part is focused on the demographic development with its most likely outcome. Aging and the needs of seniors associated with their physiological changes of the last stage of human life are defined here. In the conclusion section, the theoretical part deals with recreational activities for seniors, their types and benefits. The research part analyses results of the survey and provides answers for the research questions: whether seniors have free time to spend, how they are informed about the possibilities of spending their leisure time and whether they are limited in their possibilities of improving their health through leisure activities. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33677
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak probíhalo oslovování seniorů při výzkumu? 2. Proč bylo osloveno 22 seniorů bydlících na vesnici a 8 seniorů bydlících ve městě? V možnostech trávení volného času seniorů na vensici a ve městě bych viděla i rozdíl. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 28394 cze
dc.date.embargo 2016-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account