Návrh marketingové strategie firmy Hejdánek s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláčková, Nina cze
dc.contributor.author Kutišová, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:46Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60874
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingové strategie pro firmu Hejdánek s.r.o. První část práce se zaměřuje na definici základních pojmů z oblasti marketingu a marketingové strategie. V části druhé je provedena analýza marketingového prostředí firmy a marketingového mixu. Závěrečná část předkládá návrhy pro budoucí vývoj firmy v oblasti marketingové strategie. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 1174611 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject marketing cze
dc.subject analýza makroprostředí cze
dc.subject analýza mikroprostředí cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject marketingové strategie cze
dc.subject marketing cze
dc.subject analysis of macro environment cze
dc.subject analysis of micro environment cze
dc.subject marketing mix cze
dc.subject SWOT analysis cze
dc.subject marketing strategies cze
dc.title Návrh marketingové strategie firmy Hejdánek s.r.o. cze
dc.title.alternative Proposal of Marketing Strategy of Company Hejdánek s.r.o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The object of this thesis is to propose a marketing strategy for the company Hejdánek s.r.o. The first part focuses on the definition of basic terms in the marketing area and the area of the marketing strategy. In the second part is made analysis of the company´s environment. The last part proposes solutions for the future development in the area of the marketing strategy. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32521 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řeaenou ve své bakalářské práci dokázala studentka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 28234 cze
dc.date.embargo 2015-06-02 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account