Stresové situace z pohledu řidiče v mezinárodní kamionové dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gottwald, Dalibor cze
dc.contributor.author Budík, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:36Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60867
dc.description.abstract Práce se zabývá stresovými situacemi v dopravě z pohledu řidiče profesionála v mezinárodní kamionové dopravě. Obsahem je teoretické vymezení problematiky stresu, a to se zaměřením na jeho negativní dopady při výkonu profese. Na základě teoretického vymezení tématu práce je následně proveden empirický výzkum, jehož výsledky jsou podkladem pro návrhovou část práce. Obsah bakalářské práce demonstruje aktuálnost řešené problematiky. Předcházení stresovým situacím, či jejich eliminace by měla být jednou z klíčových aktivit dopravců, kteří mají zájem na zvyšování kvality pracovních podmínek svých zaměstnanců. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1773022 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject stres cze
dc.subject stresové situace cze
dc.subject coping cze
dc.subject řidiči cze
dc.subject doprava cze
dc.subject stress cze
dc.subject stressfull situations cze
dc.subject coping cze
dc.subject drivers cze
dc.subject transport cze
dc.title Stresové situace z pohledu řidiče v mezinárodní kamionové dopravě cze
dc.title.alternative Stressful situations from the perspective of the driver in international truck transport eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on stressful situations in traffic namely from the view of professional drivers in international road transport. The bachelor thesis has three general parts. First part is the theoretical definition of stress with the focusing on the negative impact on professional drivers during performance of their profession. The second general part (empirical research) was realized on the base of the theoretical part of bachelor thesis. Performed empirical research was output for the last part of bachelor thesis suggesting part. The content of this bachelor thesis demonstrates the necesserity of solved topic. Avoiding of stressful situations and their elimination, should be one of the key activities of managers of road transporters that are responsible for process of improving work conditions quality of their employees. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32501 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student dokázal svou bakalářskou práci vcelku dobrým způsobem objasnit. V problematice se orientoval s menaí jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděl s určitými nepřesnostmi. cze
dc.identifier.stag 28178 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account