Možnosti využití dopravních atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena cze
dc.contributor.author Vaněk, Jan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:34Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60865
dc.description.abstract V této bakalářské práci se blíže zaměříme na možnosti rozvoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Doprava je pro cestovní ruch zásadní, protože slouží k přemisťování osob a věcí mezi jednotlivými regiony. Cílem práce je zmapovat dopravní atraktivity v Pardubickém kraji a navrhnout možnosti jejího lepšího využití pro rozvoj turismu, protože i doprava může být zajímavostí cestovního ruchu. cze
dc.format 86 s. cze
dc.format.extent 2962550 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Pardubice region cze
dc.subject transport cze
dc.subject tourism cze
dc.subject regional development cze
dc.subject Pardubický kraj cze
dc.subject doprava cze
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject regionální rozvoj cze
dc.title Možnosti využití dopravních atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu v Pardubickém kraji cze
dc.title.alternative Possibilities of using transport attractions utilization for tourism development in the Pardubice region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on development possibilities of tourism in the Pardubice region. Transport is very important for tourism, because it helps to move people and things between individual areas. Goal of this thesis is to chart transport attractions in Pardubice region and propose possibilities of their better use for expand of tourism, because even transport can be attraction of tourism. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32532 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student dokázal svou bakalářskou práci vcelku dobrým způsobem objasnit. V problematice se orientoval s menaí jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděl s určitými nepřesnostmi.Student reagoval na otázky předsedy komise:<br>Jak jste získal seznam dopravních atraktivit, který jste v práci popisoval?<br>Na straně 46 uvádíte v tabulce č. 8 "Vývoj přenocování 12/13 v procentech", výsledek není správný, vysvětlete postup výpočtu.<br>Proč považujete za silnou stránku cestovního ruchu v Pardubickém kraji "ubytovací kapacity"? cze
dc.identifier.stag 25121 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account