Rezervační systém ARES-3 zajišťující prodej rezervací ve vlacích Českých drah, a.s. a dalších zahraničních železnic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisenhammerová, Monika cze
dc.contributor.author Adámek, Jan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:58:30Z
dc.date.available 2015-08-10T07:58:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60862
dc.description.abstract Tato práce je zaměřená na vysvětlení specifického informačního systému Českých drah, a.s. označovaného jako ARES-3, který zajištuje prodej rezervací. Cílem práce je seznámení se systémem, vysvětlení principu prodeje rezervací z hlediska cestujících. Závěr práce shrnuje výsledky dosažené v analýze a příslušná doporučení. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 3880128 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject information systems cze
dc.subject rail transport cze
dc.subject ARES-3 cze
dc.subject reservations cze
dc.subject informační systémy cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject rezervace cze
dc.title Rezervační systém ARES-3 zajišťující prodej rezervací ve vlacích Českých drah, a.s. a dalších zahraničních železnic cze
dc.title.alternative Reservation system ARES-3 providing sales of reservations in Czech Railways, Ltd. trains and other foreign railways eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the explanation of the specific information system of Czech Railways known as ARES-3, which provides sales reservations. The main point of my thesis is familiar with the system, explaining the principal sales reservations in terms of passengers. The conclusion of the thesis sums up the results of the analysis and recommendations. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32513 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student dokázal svou bakalářskou práci vcelku dobrým způsobem objasnit. V problematice se orientoval s menaí jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděl s určitými nepřesnostmi. cze
dc.identifier.stag 25013 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account