Meningeální dráždění v přednemocniční péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeková, Jindra cze
dc.contributor.author Janata, Karel
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:25Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60820
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá meningeálními příznaky v přednemocniční péči, jejich původem, diagnostikou a léčbou. Teoretická část se zabývá opakováním základních anatomických struktur centrální nervové soustavy. Následně jsou kapitoly věnované jednotlivým příčinám meningeálního dráždění, samotným meningeálním příznakům a doporučeným postupům k jednotlivým stavům. V praktické části je zkoumána četnost výjezdů k pacientům s meningeálními příznaky, ať už infekčního, nebo jiného původu. Dotazník vychází z doporučeného postupu společnosti UM a MK pro invazivní meningokokové onemocnění. Velká část dotazníku je zaměřena na ověření znalostí zmiňovaného postupu. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 1566364 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject meningitis cze
dc.subject invasive meningococcal disease cze
dc.subject neck opposition cze
dc.subject subarachnoid hemorrhage cze
dc.subject meningitida cze
dc.subject invazivní meningokokové onemocnění cze
dc.subject opozice šíje cze
dc.subject subarachnoidální krvácení cze
dc.title Meningeální dráždění v přednemocniční péči cze
dc.title.alternative Meningeal Irritation in Prehospital Care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vaněčka, Marek cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with meningeal signs in prehospital care, their origin, diagnosis and treatment. The theoretical part deals with basic anatomical structures of the central nervous system. Subsequent chapters are concerned with individual causes of meningeal irritation, meningeal symptoms themselves and recommended procedures for individual states. In the practical part the frequency of dispatches to patients with meningeal symptoms, either of infectious or other origin, is observed. The questionnaire is based on the recommended procedure of the UM and MK professional society for invasive meningococcal disease. A large part of the questionnaire is focused on the verification of knowledge of the mentioned procedure. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33505
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Nechcete navrhnout dalším zdravotnickým zařízením, mimo KPN zrealizovat posouzení Vaší navrhované příručky pro zjevnou lepší srozumitelnost a přijetí do dalších ordinací a čekáren? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 28021 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account