Zapojení Zdravotnického operačního střediska do péče o triage pozitivního pacienta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeková, Jindra cze
dc.contributor.author Lacinová, Daniela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:21Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60816
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na činnost operátorů zdravotnického operačního střediska, kteří se do určité míry zapojují do péče o polytraumatizované pacienty. V této práce jde konkrétně o pacienty označené jako triage pozitivní. V teoretické části je popsána samotná triage pozitivita, mechanismy úrazu a práce operátorů na zdravotnickém operačním středisku. V části praktické je popsáno zapojení operátorů konkrétního zdravotnického operačního střediska do péče o triage pozitivního pacienta. Tím střediskem je Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Ve výzkumné části práce jsou vloženy grafy, které znázorňují dojezdové časy a počty polytraumatizovaných pacientů na území Kraje Vysočina za poslední dva roky, a to za rok 2013 a 2014. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 2372891 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject polytrauma cze
dc.subject triage positive patient cze
dc.subject mechanism of injury cze
dc.subject emergency dispatch centre cze
dc.subject dispatch management cze
dc.subject triage pozitivní pacienti cze
dc.subject mechanismus úrazu cze
dc.subject zdravotnická operační střediska cze
dc.subject operační řízení cze
dc.title Zapojení Zdravotnického operačního střediska do péče o triage pozitivního pacienta cze
dc.title.alternative Involvement of a Medical Operation Center in to the care for Triage Positive Patient eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zezulová, Jana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis is focused on dispatchers' work at emergency dispatch centres who are partially involved in the care for polytrauma patients. The thesis deals with triage positive patients particularly. In the theoretical part, the triage positivity itself, mechanisms of injuries and dispatchers' work at an emergency dispatch centre are described. In the practical part, the involvement of dispatchers of a particular emergency dispatch centre in the care for a triage positive patient is described. It is the Emergency Dispatch Centre of the Vysočina Region Emergency Medical Service. The research part includes graphs which show times of arrival and numbers of polytrauma patients in the Vysočina Region in two last years, i.e. 2013 and 2014. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33509
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta:velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak je tedy podle Vás míra zapojení operátorů zdravotnického operačního střediska do péče o polytraumatizované pacienty na základě Vašich rozhovorů? Jak je tato míra měřitelná? 2. Ve výzkumné otázce č. 3 uvádíte, že pokud posádce LZS přísluší nejdelší průměrné dojezdové časy, tak by to mohlo být dáno větší vzdáleností události od základny. Proč si myslíte, že právě vzdálenost hraje jednu z největších rolí v prodlužování dojezdových časů u LZS. Jsou i jiné faktory, které mohou ovlivnit prodloužení dojezdového času? 3. Jaký vidíte praktický přínos této práce Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 27998 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account