Dekanylace endotracheální kanyly pacientem na oddělení intenzivní péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Michálková, Hana cze
dc.contributor.author Mertová, Petra
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:57:10Z
dc.date.available 2015-08-10T07:57:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60805
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá rozsahem a úrovní znalostí v oblasti péče o dýchací cesty u intubovaného pacienta endotracheální kanylou u zdravotních sester na oddělení resuscitační a intenzivní medicíny a urgentního příjmu Fakultní nemocnice. Práce se zaměřuje na efektivitu a kvalitu péče o pacienty s ETK na UPV, vliv léčiv na pacienty, nejčastější důvody selfextubace v závislosti na vzdělání zdravotních sester, zjistit nejčastější důvody a množství selfextubovaných pacientů, zjistit a interpretovat nejčastěji užívané léky k analgosedaci pacientů a postupy potřebné k realizaci weaningu. cze
dc.format 91 s. cze
dc.format.extent 2098235 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject nurse cze
dc.subject endotracheal tube cze
dc.subject mechanical ventilation cze
dc.subject weaning cze
dc.subject education of nurses cze
dc.subject analgosedation cze
dc.subject zdravotní sestry cze
dc.subject ETK cze
dc.subject UPV cze
dc.subject vzdělání zdravotních sester cze
dc.subject analgosedace cze
dc.title Dekanylace endotracheální kanyly pacientem na oddělení intenzivní péče cze
dc.title.alternative Patient selfextubation of endotracheal tube in the Intensive Care Unit eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Duková, Ivana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Bachelor´s thesis deals with the range and level of knowledge of care airways the patient is intubated endotracheal tube a nurse in the intensive care unit and emergency university hospital. The Bachelor´s thesis deals efficiency and quality the patient with endotracheal tube and mechanical ventilation, drug effect, frequently reasons of selfextubation in a dependent on an education of nurse, determine the most frequent of reasons and quantity of selfextubation patient, determine and interpret the most often medications for analgosedation of the patient and action for realization of weaning. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32882
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobřeHodnocení oponenta: velmi dobřeDoplňující otázky k obhajobě:1. Vysvětlete, jakým způsobem jste získala 100 respondentů z řad zdravotních sester na jednom oddělení ARO ve FN a následně 100% návratnost použitého dotazníku s kompletními relevantními údaji.Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 27896 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account