Zefektivnění vlakotvorby ve vlakotvorných stanicích Pardubice a Hradec Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soušek, Radovan cze
dc.contributor.author Mráček, Vladimír
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:54:41Z
dc.date.available 2015-08-10T07:54:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60725
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhy na zefektivnění provozu ve vlakotvorných stanicích Pardubice a Hradec Králové. Návrhy jsou formulovány na základě popisu současného stavu a analýzy výkonů vlakotvorných stanic Pardubice a Hradec Králové. Poslední kapitola je věnována zhodnocení návrhů. cze
dc.format 159 s. cze
dc.format.extent 8785565 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Freight Transport eng
dc.subject Marshalling Yards eng
dc.subject Efficiency Improvement eng
dc.subject Railway eng
dc.title Zefektivnění vlakotvorby ve vlakotvorných stanicích Pardubice a Hradec Králové cze
dc.title.alternative Efficiency Improvement of Pardubice and Hradec Kralove Marshalling Yards eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with suggestions of efficiency improvement of freight transport at Pardubice and Hradec Kralove marshalling yards. Suggestions are formulated on the basis of description of the current situation and an analysis of Pardubice and Hradec Kralove marshalling yards. The last chapter is devoted to an evaluation of the suggestions. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32029 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence \par{Student {ú}spě{š}ně obh{á}jil diplomovou pr{á}ci a uspokojivě zodpověděl v{š}echny ot{á}zky zku{š}ebn{í} komise. Komise konstatovala, že student překročil rozsah textov{é} č{á}sti, kdy m{í}sto doporučen{é}ho rozsahu 50 - 60 stran uplatnil 136 stran (rozhodnut{í} vedouc{í}ho diplomov{é} pr{á}ce).\par} cze
dc.identifier.stag 28353 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account