Romský jazyk a literatura z pohledu romských dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viková, Lada cze
dc.contributor.author Bušková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:52:42Z
dc.date.available 2015-08-10T07:52:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60667
dc.description.abstract Práce se zabývá znalostí a užíváním romského jazyka romskými dětmi v Jaroměři. Hlavním cílem je zjistit, zda tyto děti romský jazyk ovládají, kdy ho používají a kdy naopak používají jazyk český. Dalším důležitým tématem je znalost nebo alespoň povědomost o romské literatuře a jejích autorech popřípadě pohádkách. Dále práce popisuje názor pedagogů a sociálních pracovníků na romský jazyk, jeho osvojování a především jeho používání mezi Romy a na školách. Na začátku práce je metodologie, která byla použita, dále pak teorie, kde jsou vysvětleny používané pojmy. Praktická část, shrnuje vše, co bylo během terénního výzkumu zjištěno. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 920727 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Roma cze
dc.subject romani language cze
dc.subject language cze
dc.subject Jaroměř cze
dc.subject culture cze
dc.subject bilingualism cze
dc.subject Romové cze
dc.subject romský jazyk cze
dc.subject jazyk cze
dc.subject Jaroměř cze
dc.subject kultura cze
dc.subject bilingvismus cze
dc.title Romský jazyk a literatura z pohledu romských dětí cze
dc.title.alternative Romani language and literature from the perspective of Roma children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Andrš, Zbyněk cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with the knowledge and use of the Romani language, by Roma children in Jaroměř. The main purpose is to determine whether these children Romani language control when they use it and when they used the Czech language. Another important issue is the knowledge, or at least awareness of  Roma literature and their authors or Roma fairy tales. Also described is opinion of teachers and social workers for Romany language, the acquisition and its use especially among the Roma children and in school buildings. At the beginning of the work, its methodology, which has been used, hereafter is theory, which explains the used concepts. The practical part summarizes everything that was detected during fieldwork. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33068 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci, shrnula vlastní závěry, byly přečteny posudky, proběhla rozprava. cze
dc.identifier.stag 27617 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account