Analýza vybraných polyfenolických sloučenin v plodech černého bezu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česlová, Lenka cze
dc.contributor.author Dubnová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:51:24Z
dc.date.available 2015-08-10T07:51:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60637
dc.description.abstract První část diplomové práce byla zaměřena na optimalizaci chromatografické separace anthokyaninů v plodech černého bezu s využitím izokratické a gradientové eluce. Jako mobilní fáze byla použita směs metanol a voda s přídavkem kyseliny mravenčí. Optimalizovaná chromatografická separace byla ve spojení s UV detekcí využita k identifikaci a kvantifikaci anthokyaninů v extraktech z plodů černého bezu. Dále byl u extraktů stanoven celkový obsah anthokyaninů, celkový obsah polyfenolických látek a antioxidační kapacita pomocí různých spektrofotometrických metod. Výsledky získané těmito metodami byly statisticky porovnány s obsahem anthokyaninů stanovených pomocí kapalinové chromatografie. Na základě analýzy hlavních komponent a analýzy rozptylu byl zjištěn významný vliv úpravy vzorků po sběru (mražení/sušení). Největší korelace výsledků byla pozorována mezi pH diferenciální metodou a chromatografickým stanovením. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 2653809 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Analysis of selected polyphenolic compounds in elderberry cze
dc.subject fenolické látky cze
dc.subject anthokyaniny cze
dc.subject antioxidační aktivita cze
dc.subject černý bez cze
dc.subject HPLC eng
dc.subject anthocyanins eng
dc.subject elderberry eng
dc.title Analýza vybraných polyfenolických sloučenin v plodech černého bezu cze
dc.title.alternative Analysis of selected polyphenolic compounds in elderberry eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Fischer, Jan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated First part of this thesis was focused on optimization of chromatographic separation of anthocyanins in the fruit of elderberry using isocratic and gradient elution. The mixture of metanol and water with addition of formic acid was used as a mobile phase. Optimized chromatographic separation coupled with UV detection was used for identification and quantification of anthocyanins in extracts prepared from fruit of elderberry. Total anthocyanins, total polyphenolics and antioxidant capacity were determined using different spectrophotometric methods in all extracts. Results obtained by these methods were statistically compared with total anthocyanins determinated by liquid chromatography. Significant effect of treatment samples after collection (freezing/drying) was evaluated using principal component analysis and analysis of variance. The best correlation of results was observed between pH differential method and chromatographic determination. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33440 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Přistoupila k obhajobě diplomové práce a zodpověděla vaechny tázané otázky. cze
dc.identifier.stag 27119 cze
dc.date.embargo 2035-05-25 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account