Ochrany v sítích VN

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doleček, Radovan
dc.contributor.author Mihál, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:44:08Z
dc.date.available 2015-08-10T07:44:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60425
dc.description.abstract Práce pojednává o problematice ochran používaných u trakčních napájecích systémů AC 25 kV, 50 Hz a DC 3 kV provozovaných na území ČR. Práce zahrnuje také konstrukci trakčních napájecích stanic pro tyto trakční napájecí systémy na praktických příkladech. Součástí práce je i analýza základních poruchových stavů, které mohou nastat. Poslední část práce porovnává prakticky použité ochrany trakčních napájecích stanic Jindřichov a Rudoltice. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 1939209 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject protections eng
dc.subject traction substation eng
dc.subject power traction systems eng
dc.subject fault conditions eng
dc.subject ochrany cze
dc.subject trakční napájecí stanice cze
dc.subject trakční napájecí systémy cze
dc.subject poruchové stavy cze
dc.title Ochrany v sítích VN cze
dc.title.alternative The Protections of High-Voltage Networks eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with problems of using protections in power traction systems AC 25 kV, 50 Hz and DC 3 kV used in the Czech Republic. This thesis also includes construction of traction substations for these power traction systems in practical examples. Analysis of fault conditions which can happen is part of the thesis as well. The last part of the thesis practically compares used protections of traction substations Jindrichov and Rudoltice. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32264 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího bakalářské práce. V diskuzy k bakalářské práci zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 24207 cze
dc.date.embargo 2015-05-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account