Využívání open source herních engine k tvorbě her

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veselý, Petr cze
dc.contributor.author Snášel, Jakub
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:43:29Z
dc.date.available 2015-08-10T07:43:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60409
dc.description.abstract Záměrem této diplomové práce je demonstrovat použití vybraného 3D herního enginu při tvorbě hry. V úvodních kapitolách je nejprve popsána problematika enginů, frameworků a programovacích jazyků. Následné kapitoly jsou zaměřeny na konkrétní jednotlivé vybrané dostupné 3D herní enginy. V praktické části je vybrán jeden z popsaných enginů a je demonstrováno jeho použití při tvorbě samotné hry. cze
dc.format 74 s. (12 667 slov) cze
dc.format.extent 19712347 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject development eng
dc.subject engine eng
dc.subject framework eng
dc.subject game eng
dc.subject graphics eng
dc.subject physics eng
dc.subject program eng
dc.subject programming language eng
dc.subject script eng
dc.subject texture eng
dc.subject grafika cze
dc.subject hra cze
dc.subject programovací jazyky cze
dc.subject skript cze
dc.subject textura cze
dc.subject vývoj cze
dc.title Využívání open source herních engine k tvorbě her cze
dc.title.alternative The usage of open-source game engine for games creation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šilar, Zdeněk cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The intent of this thesis is to demonstrate usage of chosen 3D game engine for game creation. First part of work describe the problematics of engines, frameworks and programming languages. The rest of work is focused on concrete chosen available 3D game engines. In the practical part, one of the described engines is chosen and its usage during game creation is demonstrated. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32725 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo v teoretické části vysvětlit základní sw pojmy a kategorizovat a porovnat jednotlivé vybrané herní engine. Pomocí zvoleného engine vytvořit 3D interaktivní počítačovou hru s jedním levelem. Dle vedoucího práce student úspěšně implementoval a demonstroval funkční softwarové řešení - počítačovou hru. Zároveň v rámci své diplomové práce vytvořil takové teoretické zázemí a tak kvalitní návod, díky kterému může další zájemce o problematiku vytvořit vlastní softwarové řešení. Dle vyjádření komise se jednalo o velice vydařenou diplomovou práci, obhajoba byla hodnocena klasifikačním stupněm výborně. cze
dc.identifier.stag 26526 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account