Obrazově řízená radioterapie, zhodnocení geometrické přesnosti a kvality obrazu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nechvíl, Karel cze
dc.contributor.author Dušková, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:41:42Z
dc.date.available 2015-08-10T07:41:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60368
dc.description.abstract Práce se věnuje historii radioterapie, jejímu vývoji a principu. Zahrnuje principy a využití ozařovacích a zobrazovacích technik, porovnává výhody a nevýhody jednotlivých zobrazovacích modalit. Praktická část se zabývá hodnocením základní geometrické přesnosti IGRT systému a dále pak CBCT a CT kvalitou obrazu. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 1853695 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject radiotherapy cze
dc.subject radiation techniques cze
dc.subject imaging techniques cze
dc.subject geometric precision cze
dc.subject quality of a picture cze
dc.subject radioterapie cze
dc.subject ozařovací techniky cze
dc.subject zobrazovací techniky cze
dc.subject geometrické přesnosti cze
dc.subject kvalita obrazu cze
dc.title Obrazově řízená radioterapie, zhodnocení geometrické přesnosti a kvality obrazu cze
dc.title.alternative Image guided radiation therapy, evaluation of geometric accuracy and image quality eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Spitzer, Dušan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Work is devoted to the history of radiotherapy, its development and principle. Contain principles and applications of radiation and imaging techniques, compares the advantages and disadvantages of different imaging modalities. Practical part deals with the evaluation of basic geometric precision IGRT system and CBCT and CT image quality. eng
dc.description.department Katedra informatiky, managementu a radiologie cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32610
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: výborně minus Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 28076 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account