Význam pozitivní lymfatické uzliny u karcinomu prsu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Odrážka, Karel cze
dc.contributor.author Sedláčková, Iveta
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:41:35Z
dc.date.available 2015-08-10T07:41:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60364
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je význam pozitivní lymfatické uzliny u karcinomu prsu. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a výzkumné. Teoretická část se zabývá anatomií lymfatického systému a prsu, stručnou charakteristikou karcinomu prsu, jeho diagnostikou a léčbou. Také v této části uvádím problematiku sentinelové uzliny. Výzkumná část je věnována především sentinelové uzlině, ale také obecným charakteristikám karcinomu prsu. Zahrnuje popisnou statistiku a je doplněna tabulkami a grafy. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 1430143 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject karcinom prsu
dc.subject breast cancer cze
dc.subject lymphatic system cze
dc.subject metastasis cze
dc.subject sentinel node cze
dc.subject biopsy cze
dc.subject tumor cze
dc.subject lymfatický systém cze
dc.subject metastázy cze
dc.subject sentinelová uzlina cze
dc.subject biopsie cze
dc.subject nádory cze
dc.title Význam pozitivní lymfatické uzliny u karcinomu prsu cze
dc.title.alternative Importance of positive lymph node in breast cancer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Spitzer, Dušan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is the importance of the positive lymph node in breast cancer. The work is divided into two parts, theoretical and investigative. The theoretical part deals with the anatomy of the lymphatic system and breast, brief characteristic of breast cancer, it's diagnosis and treatment. The issue of the sentinel lymph node is also included in this section. The research part is mainly devoted to both the sentinel node and general characteristic of breast cancer. It also includes descriptive statistics supplemented by charts and graphs. eng
dc.description.department Katedra informatiky, managementu a radiologie cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32603
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 28069 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account