Optimální skladba majetku obce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilný, Jaroslav cze
dc.contributor.author Pavlů, Pavla
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:40:17Z
dc.date.available 2015-08-10T07:40:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60319
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na provedení návrhu optimální struktury majetku obce. První část je věnována vysvětlení pojmů souvisejících s hospodařením obcí se zaměřením na majetek obcí a jeho využívání. Další část uvádí hodnocení výnosů z majetku municipalit, které jsou v této části rozděleny do dvou velikostních kategorií. Poté je v práci provedeno doporučení na strukturu a objem majetku na základě zjištěných údajů. Cílem práce je navrhnout optimální skladbu majetku obce, tak aby jeho správné využívání představovalo odpovídající příjmy do rozpočtu obce. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 4022911 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject municipalities cze
dc.subject municipality property cze
dc.subject methods uses of property cze
dc.subject profits from property cze
dc.subject obce cze
dc.subject majetek obce cze
dc.subject způsoby využívání majetku cze
dc.subject výnosy z majetku cze
dc.title Optimální skladba majetku obce cze
dc.title.alternative Optimal composition of municipal property eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Malá, Simona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on performance of proposal optimal composition of municipal property. The first part is devoted to explanation terms related to economy of municipalities with aim on municipal property and its using. Next part introduce evaluation profits from municipal property which is in this part divided into two sizes. Then there are recommendations to structure and capacity of property from data founded. The aim of the thesis is to make a proposal of optimal composition of municipal property so that its correct using mean appropriate incomes to municipal budget. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31938 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou diplomovou prací s názvem Optimální skladba majetku obce. Cílem práce bylo navrhnout optimální skladbu majetku obce (movitého, nemovitého) tak, aby jeho správné využívání představovalo odpovídající příjmy do rozpočtu obce. Studentce byly komisí položeny následující otázky: a) Jaký matematický vztah lze vytvořit mezi velikostí majetku a příjmy přísluaného obecního rozpočtu? b) Jaké faktory mohou ovlivnit výnosy z bytového a nebytového majetku obcí obecně. c) Zhodnoťte, zda s narůstající velikostí majetku obcí rostou i příjmy z tohoto majetku. cze
dc.identifier.stag 25999 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account