Analýza vlivu opatření na odstranění kongescí na pozemních komunikacích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela cze
dc.contributor.author Novák, Dominik
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:40:00Z
dc.date.available 2015-08-10T07:40:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60314
dc.description.abstract Práce se zabývá příčinami vzniku dopravních kongescí a následně možností jejich řešení. Dále se také zabývá vhodnými alternativními druhy dopravy k individuální automobilové dopravě. Práce se také zaměřuje na mobilitu obyvatel ČR do zaměstnání. Práce obsahuje návrh na změnu mobility zaměstnanců cestmistrovství Hlinsko. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 2486769 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject congestion cze
dc.subject capacity of crossroads cze
dc.subject capacity of roads cze
dc.subject traffic regulation cze
dc.subject mobility cze
dc.subject kongesce cze
dc.subject kapacita křižovatek cze
dc.subject kapacita komunikací cze
dc.subject regulace dopravy cze
dc.subject mobilita cze
dc.title Analýza vlivu opatření na odstranění kongescí na pozemních komunikacích cze
dc.title.alternative Analysis of the impact of measures to eliminate congestion on roads eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with the causes of traffic congestion and consequently their possible solution. Furthermore, it also deals with suitable alternative modes of transport to individual automobile transport. Work will also focus on the mobility of the Czech population into employment. Work includes a proposal to amend the mobility of employee's management and service of roads Hlinsko. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32856 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 28643 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account