Sledování ekonomických faktorů při přidělování kapacity železniční dopravní cesty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Široký, Jaromír cze
dc.contributor.author Saláková, Hana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:57Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60311
dc.description.abstract Sledování vlivu ekonomických faktorů na kapacitu dráhy (např. korelace mezi HDP a kapacitou dráhy, mezi některým z ukazatelů zahraničního obchodu a mezinárodní kapacitou dráhy), analýza vývoje mezi kapacitou dráhy přidělenou ad hoc a ročním jízdním řádem a stanovení faktorů (důvodů) pro přelévání mezi oběma typy. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1740102 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject railway undertaking cze
dc.subject gross domestic product cze
dc.subject railway infrastructure capacity cze
dc.subject correlation cze
dc.subject foreign trade cze
dc.subject dopravci cze
dc.subject hrubý domácí produkt cze
dc.subject kapacita dráhy cze
dc.subject korelace cze
dc.subject zahraniční obchod cze
dc.title Sledování ekonomických faktorů při přidělování kapacity železniční dopravní cesty cze
dc.title.alternative Monitoring of economic factors by allocation of railway infrastructure capacity eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Monitoring of economic factors impacts on railway infrastructure capacity (for example correlation between gross domestic product and railway infrastructure capacity, between a foreign trade parameter and international railway infrastructure capacity), development analysis between railway infrastructure capacity allocated ad hoc and annual timetable, and stating factors (reasons) for relocation between both types. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32841 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27239 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account