Analýza možností zvýšení podílu cyklistické dopravy v rámci dopravního systému města Vysoké Mýto

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirsa, Vojtěch cze
dc.contributor.author Horník, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:52Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60306
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se soustřeďuje na analýzu faktorů ovlivňujících výběr cyklistické dopravy jako dopravního prostředku. Druhá část práce se zaměřuje již na konkrétní faktor výstavbu cyklistické infrastruktury. Faktor je zpracován z teoretického i praktického hlediska. Součástí řešení je analýza města Vysoké Mýto a návrh řešení problematického úseku. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 5878162 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject cycle transport cze
dc.subject cycling cze
dc.subject bicycle transport development cze
dc.subject infrastructure cze
dc.subject Vysoke Myto cze
dc.subject road I/35 cze
dc.subject cyklistická doprava cze
dc.subject cyklostezky cze
dc.subject rozvoj cyklistické dopravy cze
dc.subject infrastruktura cze
dc.subject Vysoké Mýto cze
dc.subject silnice I/35 cze
dc.title Analýza možností zvýšení podílu cyklistické dopravy v rámci dopravního systému města Vysoké Mýto cze
dc.title.alternative Analysis of the possibilities improve the share of cycling in the traffic system in the town of Vysoké Mýto eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is divided into two main parts. The first part focuses on the analysis of the factors influencing the choice of cycling as a means of transport. The second part focuses on a specific factor - the construction of cycling infrastructure. Factor is processed from a theoretical and practical perspective. The solution includes an analysis of the Vysoke Myto and design solutions to the problematic section. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32827 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27079 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account