Návrh alternativního zásobování společnosti Mostek energo s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Molková, Tatiana cze
dc.contributor.author Nosek, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:50Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60304
dc.description.abstract Práce je věnována popisu současného stavu a návrhu alternativního zásobování elektrárny, využívající ke svému chodu balíky slámy. V práci je navržen alternativní způsob zásobování s využitím železniční dopravy včetně vhodné manipulační techniky, železničních vozů a jejich ložení. Na závěr je výsledný návrh vyhodnocen i z ekonomického hlediska. cze
dc.format 45 s. cze
dc.format.extent 1862904 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject railway coach cze
dc.subject handling cze
dc.subject bale of straw cze
dc.subject železniční vozy cze
dc.subject manipulační technika cze
dc.subject balík slámy cze
dc.title Návrh alternativního zásobování společnosti Mostek energo s.r.o. cze
dc.title.alternative Proposal of an alternative supply for company Mostek Energo, s.r.o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work is dedicated to description of current state and design about alternative supplying of electrical power station. In this work, alternative way of supplying with usage of the railway transport, including suitable handling method technology, railway vehicles and their bearings is designed. In conclusion, final design is evaluated from the economic point of view. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32855 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27063 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account