Posouzení organizace dopravy na křižovatce ulic Rantířovská a Žižkova v Jihlavě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela cze
dc.contributor.author Střecha, Michal
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:44Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60298
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je analýza současného stavu provozu na křižovatce ulic Rantířovská a Žižkova. V rámci práce je proveden a vyhodnocen dopravní průzkum na řešené křižovatce. Následně jsou navržena opatření na zvýšení plynulosti provozu. Výstupem práce jsou návrhy na úpravu organizace dopravy - úprava organizace dopravy a úpravy dopravního značení, návrh kruhového objezdu a návrh řízení pomocí světelného signalizačního zařízení. Jednotlivé návrhy jsou zhodnoceny zejména s ohledem na bezpečnost dopravy. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 4277392 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject safety eng
dc.subject traffic accidents eng
dc.subject traffic survey eng
dc.subject traffic signs eng
dc.subject roundabout eng
dc.subject organization of transport at crossroad eng
dc.subject traffic light eng
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject dopravní nehody cze
dc.subject dopravní průzkum cze
dc.subject dopravní značení cze
dc.subject kruhový objezd cze
dc.subject organizace dopravy na křižovatce cze
dc.subject světelné signalizační zařízení cze
dc.title Posouzení organizace dopravy na křižovatce ulic Rantířovská a Žižkova v Jihlavě cze
dc.title.alternative Assessment of traffic organization at the intersection of Rantířovská and Žižkova streets in Jihlava. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with analysis of the current state of traffic at the intersection of Rantířovská and Žižkova streets. The work focuses on implementation and evaluation of the traffic survey at the intersection. Furthermore, measures to increase the flow of traffic are proposed. There are following outputs of the work: traffic organization arrangement and regulation of traffic signs, a roundabout proposal and a proposal of traffic light control. Individual proposals are evaluated especially with regard to traffic safety. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32842 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky státní zkuaební komise v následné diskuzi.Vedoucí ohodnotila bakalářskou práci na úrovni velmi dobře a neměla doplňujících otázek. Oponent upozornil na formální zpracování a gramatické chyby, ale na úrovni bakalářského studia tuto ohodnotil jako velmi zdařilou. Připomínka ke způsobu zpracování cíle bakalářské práce - zkoumané druhy dopravy. Neuspokojivě uvedeny zdroje literatury. Student byl e-mailovou formou pochválem magistrátem města, ve kterém proběhlo zpracování problematiky. cze
dc.identifier.stag 27046 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account