Analýza kvality cyklistické infrastruktury v Jičíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seidlová, Andrea cze
dc.contributor.author Borůvka, Martin
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:34Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60289
dc.description.abstract Práce se zabývá cyklisty využívanou dopravní infrastrukturou se zaměřením na analýzu infrastruktury upravené pro cyklisty ve městě Jičíně. Dále řeší zdroje a cíle pro cyklistickou dopravu z hlediska možnosti jejich napojení na cyklistickou infrastrukturu a výskytu odstavných zařízení. Poslední část poukazuje na nedostatky a navrhuje jejich možná řešení. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 2366993 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject destinations cze
dc.subject cycling infrastructure cze
dc.subject bicycle paths cze
dc.subject cycling trails cze
dc.subject origins cze
dc.subject cíle cze
dc.subject cyklistická infrastruktura cze
dc.subject cyklostezky cze
dc.subject cyklotrasy cze
dc.subject zdroje cze
dc.title Analýza kvality cyklistické infrastruktury v Jičíně cze
dc.title.alternative Analysis of quality of cycling infrastructure in Jičín eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with infrastructure used by cyclists and is focused on analysis of for cyclists adapted infrastructure in Jičín. Also deals with origins and destinations for bicycle transport according to its possible connection to cycling infrastructure and according to occurrence of parking facilities. Last section points out shortcomings and suggests possible solutions. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32867 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 26995 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account