Problematika zátěže sester pracujících na úseku centrální a přísálové sterilizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Taliánová, Magda cze
dc.contributor.author Sluková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:38:14Z
dc.date.available 2015-08-10T07:38:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60254
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou zátěže sester pracujících na úseku centrální a přísálové sterilizace. Teoretická část diplomové práce je s pomocí odborné literatury zaměřena na popis pracoviště centrální a přisálové sterilizace, problematiku zátěže, stresu a rizikových faktorů pracovního prostředí. Ve výzkumné části jsou uvedeny výsledky výzkumu, které byly získány prostřednictvím nestandardizovaného a standardizovaného Meisterova dotazníku zjišťujícího percepci psychické pracovní zátěže. Hlavním cílem této práce je provést komparaci zátěže sester pracujících na úseku centrální a přísálové sterilizace. cze
dc.format 91 s. cze
dc.format.extent 1825885 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject fyzická zátěž cze
dc.subject psychická zátěž cze
dc.subject pracovní zátěž cze
dc.subject Meisterův dotazník cze
dc.subject sestry cze
dc.subject centrální sterilizace cze
dc.subject přísálová sterilizace cze
dc.subject physical load eng
dc.subject psychic load eng
dc.subject occupational load eng
dc.subject Meister´s questionnaire eng
dc.subject nurses eng
dc.subject central sterilization eng
dc.subject sterilization in an operating theatre eng
dc.title Problematika zátěže sester pracujících na úseku centrální a přísálové sterilizace cze
dc.title.alternative The problems of occupational load of nurses dealing with central sterilization and sterilization in an operating theatre eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Holá, Jana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Master thesis deals with the problems of occupational load of nurses dealing with central sterilization and sterilization in an operating theatre. The theoretical part is using professional literature focused on description of central sterilization and sterilization in an operating theatre, definition of load, stress and risks factors at workplace. In the empirical part of this thesis are presented the results of the survey, which were gained through the non standardized and standardized Meister´s questionnaire evaluating perception of occupational psychic load. The main aim of thesis is to perform comparison of occupational load of nurses dealing with central sterilization and sterilization in an operating theatre. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33181
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Ve vaší teoretické rešerši vymezujete všechny zátěžové faktory, v dotazníku je pak následně vyhodnocujete. Ovšem vyhodnocená data z otázky na dostatečný počet personálu, také považujete za možný faktor zátěže, přestože tento faktor blíže teoreticky nevymezuje. Proč? A nedomníváte se, že subjektivní hodnocení dostatečného počtu personálu může býti velice zavádějící (co znamená dostatečný počet personálu)? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 26955 cze
dc.date.embargo 2017-05-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account