Screening sluchu u novorozenců v Pardubické krajské nemocnici, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škvrňáková, Jana cze
dc.contributor.author Burešová, Renáta
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:38:01Z
dc.date.available 2015-08-10T07:38:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60243
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na novorozenecký sluchový screening v Pardubické krajské nemocnici, a.s. V teoretické části jsou uvedeny informace o anatomii sluchového ústrojí a novorozeneckém screeningu v České republice. Blíže se zaměřuje na sluchový screening novorozenců. Dotýká se i jednotlivých typů sluchových vad a jejich následné léčby. Výzkumná část je zaměřena na vyhodnocení výzkumných otázek a testování hypotéz věnovaných novorozeneckému sluchovému screeningu. Součástí práce je i porovnání samotného postupu screeningu sluchu u novorozenců v Pardubické krajské nemocnici, a.s. s jiným zdravotnickým zařízením. cze
dc.format 96 s. cze
dc.format.extent 1927677 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject novorozenci cze
dc.subject sluch cze
dc.subject screening cze
dc.subject Pardubická krajská nemocnice, a. s. cze
dc.subject otoakustické emise cze
dc.subject sluchové vady cze
dc.subject newborns eng
dc.subject hearing screening eng
dc.subject the Regional Hospital Pardubice eng
dc.subject otoacoustic emissions eng
dc.subject auditory defects eng
dc.title Screening sluchu u novorozenců v Pardubické krajské nemocnici, a.s. cze
dc.title.alternative The hearing screening in newborns in the Regional Hospital Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Praisler, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on neonatal hearing screening in the Regional Hospital Pardubice. In the theoretical part provides information about the anatomy of the auditory system and neonatal screening in the Czech Republic. Closer focus on auditory screening newborns. Also covers various types of hearing impairments and their subsequent treatment. The research part is focused on the evaluation of research questions and hypotheses testing dedicated neonatal auditory screening. The work also compared the procedure itself and the results of hearing screening in newborns in the Regional Hospital Pardubice with other health care facilities. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33178
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Co si myslíte, že by se dalo zlepšit v organizaci screeningu sluchu? Jak těžké a obtížné bylo se naučit provádět screeningové vyšetření sluchu pomocí OAE a dalo by se něco zlepšit v rámci porodnice s ohledem na prováděný screening sluchu? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 26938 cze
dc.date.embargo 2015-05-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account