Generátor signálu realizovaný mikrokontrolérem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matoušek, David cze
dc.contributor.author Vodák, Radim
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:37:04Z
dc.date.available 2015-06-25T10:37:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60163
dc.description.abstract Tato práce se věnuje problematice realizací generátoru signálu různými metodami. Dále pak návrhu konkrétní konstrukce generátoru řízeného mikrokontrolérem, popisu všech periferií a softwarového vybavení. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 2682218 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject generátory funkcí cze
dc.subject mikrokontroléry cze
dc.subject mikropočítače cze
dc.subject digitálně analogové převodníky cze
dc.subject rekonstrukční filtry cze
dc.subject arbitrární metoda cze
dc.subject signal generators cze
dc.subject microcontrollers cze
dc.subject microcomputers digital to analog convertor cze
dc.subject reconstruction filters cze
dc.subject arbitrary method cze
dc.subject digital to analog convertors eng
dc.title Generátor signálu realizovaný mikrokontrolérem cze
dc.title.alternative Signal generator controlled by microcontroller eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is devoted to the realization of the signal generator using different method.Furthermore , the design of a concrete structure generator controlled by a microcontroller, a description of all periphera land software. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32352 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce zpracována na velmi dobré úrovni. Komisí byla práce hodnocena klasifikací výborně mínus. Hodnocení odpovědí na otázky z odborných předmětů odpovídá celkovému výsledku zkoušky výborně mínus. cze
dc.identifier.stag 28302 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account