Palmitooleát a jeho význam pro prevenci diabetu typu 2

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander cze
dc.contributor.author Kábrtová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:09Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60053
dc.description.abstract Předložená diplomová práce zkoumá koncentrace kyseliny palmitoolejové v jednotlivých lipidových frakcích a její souvislost s rozvojem diabetes mellitus typu 2. Cílem této práce je objasnění metabolických změn u diabetiků, a zjištění jakou roli v nich hraje kyselina palmitoolejová. K analýzám bylo celkem použito 47 vzorků plazmy. Z toho 27 vzorků byla plazma pacientů s diabetem a 20 vzorků byla plazma od zdravých dobrovolných dárců. Ke stanovení kyseliny palmitoolejové a dalších vybraných mastných kyselin byla použita metoda chromatografie na tenké vrstvě a plynová chromatografie. Pomocí chromatografie na tenké vrstvě byly plazmatické lipidy rozděleny do pěti lipidových frakcí a následně byly plynovou chromatografií stanoveny koncentrace vybraných mastných kyselin v plazmě. Získané výsledky byly zpracovány v programu Microsoft Office Excel 2007 a statisticky vyhodnoceny programem Statistica 12. Statistické analýzy potvrdily významné změny koncentrace kyseliny palmitoolejové mezi kontrolní skupinou a diabetiky ve frakci volných mastných kyselin, která je produkována hlavně tukovou tkání. Dále byly statisticky významné změny pozorovány v koncentracích kyseliny vakcénové, která je produktem elongace kyseliny palmitoolejové, a to ve všech lipidových frakcích kromě diacylglycerolů. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 2715238 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject lipidový metabolismus cze
dc.subject palmitoolejová kyselina cze
dc.subject tenkovrstvá kapalinová chromatografie cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject lipid metabolism cze
dc.subject palmitoleic acid cze
dc.subject thin layer chromatography cze
dc.subject gas chromatography cze
dc.title Palmitooleát a jeho význam pro prevenci diabetu typu 2 cze
dc.title.alternative Palmitoleate and its significance for prevention of the type 2 diabetes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the research on effects of the palmitoleic acid in the individual lipid fractions. According to the resent researches the palmitoleic acid associates with diabetes mellitus type 2. The aim of this thesis is to understand the metabolic changes and to explain the role of the palmitoleic acid. Forty-seven samples were analyzed: 27 samples of diabetics and 20 samples of healthy voluntary donors (control group). Firstly, the thin layer chromatography was used for the separation of the lipid fraction. Secondly, the samples were derived to methyl esters. Then the individual fatty acids were detected by the gas chromatography. Finally, the data was evaluated by Microsoft office Excel 2007. The program Statistica 12 was used for the statistical evaluation. Statistical analysis confirm a significant change in the concentration of palmitoleic acid in the free fatty acids fraction. The control group and diabetics were compared. The interesting results were collected from the vaccenic acid, its concentrations changed in the every fraction, except the diglycerid fraction. The vaccenic acid is a product of associate the palmitoleic acid. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32400 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Prezentace výsledků diplomové práce.Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k diplomové práci. cze
dc.identifier.stag 27365 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account