Čtyřnohý kráčející robot

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlíček, Libor cze
dc.contributor.author Černohlávek, Petr
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:19Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59963
dc.description.abstract Tato práce se obecně zabývá řídícími algoritmy chůze čtyřnohých robotů. Předmětem je také implementace na konkrétní reálné konstrukci. Dále je obecně rozebírána problematika servopohonů a komunikačních modulů, používaných pro dálkové ovládání. Praktická část popisuje návrh a výrobu dílů, které tvoří mechanickou konstrukci. Řídící jednotka je navržena přímo pro toto řešení, včetně softwarové části. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 4061568 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Čtyřnohý robot cze
dc.subject servopohon cze
dc.subject Wi-Fi modul cze
dc.subject Quadruped Robot cze
dc.subject actuator cze
dc.subject Wi-Fi module cze
dc.title Čtyřnohý kráčející robot cze
dc.title.alternative Quadruped robot eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kupka, Libor cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis follow up of control algorithms the walking four-legged robots. The subject is also on the specific implementation of the real structure. It is also follow up of actuators and communication modules used for remote control. The practical part describes the design and manufacture of parts that make up the mechanical structure. The control unit is designed specifically for this solution, including software section. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33592 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Hlavním cílem diplomové práce byl návrh, realizace a řízení čtyřnohého kráčejícího robota. Cílem řízení pohybu robota bylo zajiatění stabilní chůze robota po rovinatém terénu. Chůze robota měla být řízena zvoleným typem rozhraní bezdrátového ovládání. Součástí ovládání robota měla být i průběžná diagnostika stavu jednotlivých pohonných jednotek robota. Výsledný pohyb robota měl být umožněn vaemi potřebnými směry. Kompletní řízení pohybu robota má být realizováno softwarově, a to příkazy operátora. Cíl diplomové práce byl splněn. Diplomant zvládl složitou konstrukci kráčejícího robota a to jak po hardwarové, tak i po softwarové stránce. Zpracování diplomové práce diplomant prokázal nadstandardní schopnost samostatně zpracovat a úspěaně vyřeait zadaný úkol. To ostatně dokládá skutečnost, že se diplomant úspěaně zúčastnil celostátní studentské soutěže, kde se svým řeaením diplomové práce obsadil první místo.Komise navrhuje diplomovou práci Bc. Petra Černohlávka na studentskou cenu rektora Univerzity Pardubice II. stupně. Komise ocenila zejména vynikající úroveň praktické části diplomové práce jak v oblasti návrhu mechanické a elektrické části tak i programového řeaení řízení pohybu. cze
dc.identifier.stag 26463 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account