Vocabulary of Computer-mediated Communication in English

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježková, Šárka cze
dc.contributor.author Průšová, Michaela
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:29:19Z
dc.date.available 2014-09-22T12:29:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58158
dc.description.abstract The work focuses on the vocabulary of computer-mediated communication in English. It presents the special lexical units (mainly abbreviations)typical for various types of electronic communication. The thesis also investigates the use of such elements among Czech students of English. eng
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1200913 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject coputer-mediated communication eng
dc.subject vocabulary eng
dc.subject abbreviations eng
dc.subject frequency eng
dc.subject accuracy eng
dc.subject language variation eng
dc.subject discourse eng
dc.subject počítačová komunikace cze
dc.subject slovní zásoba cze
dc.subject zkratky cze
dc.subject frekvence cze
dc.subject přesnost cze
dc.subject jazykové variace cze
dc.subject projevy cze
dc.title Vocabulary of Computer-mediated Communication in English eng
dc.title.alternative Slovní zásoba počítačové komunikace v angličtině cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Haupt, Jaromír cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Práce se zaměřuje na slovní zásobu počítačové komunikace v angličtině. Představuje speciální lexikální jednotky (zkratky) typické pro různé druhy elektronické komunikace. Práce dále zkoumá aspekty používání těchto jazykových elementů mezi českými studenty anglického jazyka. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D30766 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 19267 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account