Restaurování anděla (putto) č. 13 z kaple sv. Isidora v Křenově a části štukového vlysu pod korunní římsou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďoubal, Jakub
dc.contributor.author Brotánek, Lukáš
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:59Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58106
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí. První část práce obsahuje dvě restaurátorské dokumentace restaurovaných částí štukové výzdoby z kaple sv. Isidora v Křenově, jedná se o restaurování anděla s hudebním atributem a části ornamentálního vlysu. Druhou částí je teoretická část - průzkum lepicích systémů na štukových hmotách. Poslední část práce dokumentuje restaurátorský zásah na podstavci se sochou sv. Františka ze sousoší Kalvárie z Velké Vsi u Broumova. cze
dc.format 174 s. cze
dc.format.extent 22582832 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject lepicí systémy cze
dc.subject lepení štukových hmot cze
dc.subject štuk cze
dc.subject kamenosochařské dílo cze
dc.subject restoration eng
dc.subject adhesive systems eng
dc.subject sticking stucco materials eng
dc.subject stucco eng
dc.subject stone-cutting work eng
dc.title Restaurování anděla (putto) č. 13 z kaple sv. Isidora v Křenově a části štukového vlysu pod korunní římsou cze
dc.title.alternative Restaurování podstavce se sochou sv. Františka ze sousoší Kalvárie ve Velké Vsi u Broumova cze
dc.title.alternative Restoration of the angel (Putto) No. 13 from the Chapel of St. Isidor in Křenov and a part of the stucco frieze below the cornice eng
dc.title.alternative Restoration of the pedestal with a statue of St. Francis of the Calvary sculptural group in Velká Ves near Broumov eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Gláser, Petr
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis consists of three main sections. The first one contains two pieces of restoration documentation of the restored stucco decoration of the Chapel of St. Isidor in Křenov, of the restoration of an angel with a musical attribute, and a part of an ornamental frieze. The second part is a theoretical part a survey of adhesive systems on stucco materials. The last part documents the restoration intervention on a pedestal with a statue of St.Francis of Calvary sculpture in Velká Ves near Broumov. eng
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D31373
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 25881
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account