Návrh mostní konstrukce na silnici I/53

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Jiří cze
dc.contributor.author Jahelka, Martin
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:51Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:51Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58083
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce bylo navržení nové mostní konstrukce přes Našiměřický potok na silnici I/53 km 30,85985 v katastrálním území obce Branišovice. Jedná se o šikmou rámovou deskovou železobetonovou konstrukci o jednom poli. Mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací o kategorijní šířce S11,5/90 a na obou stranách je převeden chodník šířky 1,4 m. Mostní objekt se nachází v přechodnicové části směrového řešení a dále v údolnicovém oblouku podélného profilu pozemní komunikace. V místě mostního objektu dochází rovněž k rozdvojení jízdních pruhů z důvodů nedaleké autobusové zastávky. Tento objekt počítá s kompletní demolicí stávajícího mostního objektu. cze
dc.format 130 s. cze
dc.format.extent 6492875 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject rámová konstrukce cze
dc.subject železobeton cze
dc.subject přechodnice cze
dc.subject údolnicový oblouk cze
dc.subject staničení cze
dc.subject průjezdná výška cze
dc.subject stavební výška cze
dc.subject zatížení mostu cze
dc.subject průtočné množství cze
dc.subject nosná konstrukce cze
dc.subject pilota cze
dc.subject mostní křídlo cze
dc.subject základový pas cze
dc.subject opěra cze
dc.subject monolitické římsy cze
dc.subject příčný sklon vozovky cze
dc.subject ocelové kotvy cze
dc.subject penetrační nátěr cze
dc.subject drenáž cze
dc.subject geologické poměry cze
dc.subject konstrukční ocel cze
dc.subject svodidlo cze
dc.subject statické posouzení cze
dc.subject frame structure cze
dc.subject reinforced concrete cze
dc.subject track transition curve cze
dc.subject valley curve cze
dc.subject stationing cze
dc.subject headroom cze
dc.subject construction height cze
dc.subject loading bridge cze
dc.subject flow rate cze
dc.subject bearing structure cze
dc.subject pile foundation cze
dc.subject bridge wing cze
dc.subject strip foundation cze
dc.subject bridge abutments cze
dc.subject monolithic ledges cze
dc.subject transverse slope of the road cze
dc.subject steel anchor cze
dc.subject penetrating coating cze
dc.subject drainage cze
dc.subject geological conditions cze
dc.subject constructional steel cze
dc.subject crash barrier cze
dc.subject static assessments cze
dc.title Návrh mostní konstrukce na silnici I/53 cze
dc.title.alternative Design of the bridge construction on the road I/53 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Dobrovolný, Jan cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis was to design a new bridge structure over the brook Našimeřice on the road I/53 km 30, 85985 in the cadastral municipality Branišovice. It is about obligue slab reinforced concrete frame structure with one field. Bridge building is designed to convert route with category width of S11,5/90 and on both sides are the pavements with the widths 1,4 m. Bridge is located in a track transition curve of directional solution and in valley curve longitudinal profile of the road. In place of the bridge also comes about dividing lanes by reason of the nearby bus station. This building counts on complete demolition of the existing bridge structure. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32652 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 25188 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account