Restaurování části nástropní malby s motivem Seraphim na klenbě kaple sv. Isidora v Křenově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěchovský, Jan
dc.contributor.author Račková, Markéta
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:28:02Z
dc.date.available 2014-09-22T12:28:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57937
dc.description.abstract Bakalářská práce prezentuje restaurování nástěnné malby a štuků v kopuli kaple sv. Isidora v Křenově. Malba i štuky jsou z barokního období a byly pravděpodobně vytvořeny před rokem 1713. Restaurátorská dokumentace je rozšířená o teoretickou část týkající se umělekohistorického průzkumu. Na základě restaurátoského průzkumu, zkoušek konsolidace a návrhu průběhu restaurátorského zásahu bylo přistoupeno k restaurování nástěnných maleb a tato práce tento postup reflektuje. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na ikonografii devíti andělských kůrů a interpretuje jednotlivé atributy andělů. cze
dc.format 134 s., 60 s. pří. cze
dc.format.extent 13183758 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject nástěnné malby cze
dc.subject ikonografie cze
dc.subject kaple sv. Isidora cze
dc.subject devět andělských kůrů cze
dc.subject Panna Marie cze
dc.subject mariánská bratrstva na Moravě cze
dc.subject restoration eng
dc.subject wall paintings eng
dc.subject iconography eng
dc.subject chapel of St. Isidor in Křenov eng
dc.subject nine angelic choirs eng
dc.subject Virgin Mary eng
dc.subject brotherhoods of the Virgin Mary in Moravia eng
dc.title Restaurování části nástropní malby s motivem Seraphim na klenbě kaple sv. Isidora v Křenově cze
dc.title.alternative Ikonografické aspekty výmalby na klenbě kaple sv. Isidora v Křenově cze
dc.title.alternative Restoration of the ceiling paintings with the motif of Seraphim on the vault of the chapel St. Isidor in Křenov eng
dc.title.alternative The iconographic aspects of the paintings on the vault of the chapel St. Isidor in Křenov eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čoban, Josef
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis presents the restoration of wall paintings and stucco on the vault of the chapel St. Isidor in Křenov. Painting and stucco are from the Baroque period and were probably made before 1713. Restoration documentation is extended to the theoretical part concerning art history survey. Based on restoration research, testing and design of consolidation during the restoration work proceeded to the restoration of wall paintings and this work reflects this approach. The theoretical part of the thesis focuses on the iconography of the nine angelic choirs and interprets the various attributes of the angels. eng
dc.description.department Ateliér restaurování malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D31383
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 25890
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account