Komplikace při zajišťování průchodnosti dýchacích cest

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeková, Jindra cze
dc.contributor.author Štěpánek, Adam
dc.date.accessioned 2014-09-22T12:26:59Z
dc.date.available 2014-09-22T12:26:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/57763
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je seznámit se s pomůckami k zajištění průchodnosti dýchacích cest a komplikacemi při jejich zavádění a využívání. V teoretické části se stručně věnuji základním anatomickým poměrům dýchacích cest a fyziologii dýchání. Dále se zaměřuji na zprůchodnění a zajištění průchodnosti dýchacích cest různými pomůckami a v další části práce se zabývám komplikacemi při zajišťování průchodnosti dýchacích cest. V empirické části jsem zjišťoval nejčastější komplikace a způsob využívání jednotlivých pomůcek v dotazníkovém šetření. Dotazníky byly určeny pro lékaře/lékařky pracující na ZZS a výsledky jsou uvedeny v praktické části a zhodnoceny v diskuzi. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 1447095 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject aspirace cze
dc.subject laryngospazmus cze
dc.subject pomůcky k zajištění dýchacích cest cze
dc.subject obtížná intubace cze
dc.subject aspiration eng
dc.subject laryngospasm eng
dc.subject devices for securing airway eng
dc.subject difficult intubation eng
dc.title Komplikace při zajišťování průchodnosti dýchacích cest cze
dc.title.alternative Complications in airways management eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pospíchal, Jan cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this Bachelor thesis is to become acquainted with tools securing the passages of the airways and with complications during the insertion of these tools and their utilisation. In the theoretical part, I briefly devote myself to the basic anatomical conditions of the airways and the physiology of breathing. Furthermore, I focus on the airway clearance and its securing with different tools. In the following part of the work, I concern myself with complications while securing the passages of the airways. In the empirical part, I looked into the most frequently occuring complications and a method of utilisation of individual tools in a questionnaire survey. These surveys were intended for doctors working at ambulance service and the results are mentioned in the practical part and assessed in the discussion. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D31531
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak byla zajištěna reliabilita a anonymita při vyplňování dorazníků, když na vyplňování dohlíželi Vaši spolužáci? 2. Jaký předpokládáte důvod nízké návratnosti dotazníků pod 50%? 3. Jakou formou byste zvyšoval comliance lékařů k dodržování nových postupů (Sellickův hnat) Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 25051 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account