Vliv nerovnoměrnosti průběhu traťové rychlosti na jízdní doby a spotřebu energie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kohout, Martin
dc.contributor.author Kuna, Michal
dc.date.accessioned 2014-05-20T16:32:54Z
dc.date.available 2014-05-20T16:32:54Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54616
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vlivem nerovnoměrnosti průběhu traťové rychlosti na jízdní doby a spotřebu trakční a brzdné energie. Tyto veličiny jsou porovnávány pro různé kategorie vlaků a různé lokomotivy na dané trati ve stavu před a po rekonstrukci. K porovnání lokomotiv mezi sebou a k posouzení změny rychlostního profilu trati po rekonstrukci je v práci vytvořen porovnávací koeficient. Část práce je věnována vlivu různých adhezních podmínek na jízdní doby a spotřebu energie. cze
dc.format 93 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject jízdní doba cze
dc.subject spotřeba trakční energie cze
dc.subject spotřeba brzdné energie cze
dc.subject adhezní podmínky cze
dc.subject porovnávací koeficient cze
dc.subject traťová rychlost cze
dc.subject traťový profil cze
dc.subject running time eng
dc.subject traction energy consumption eng
dc.subject braking energy consumption eng
dc.subject adhesion conditions eng
dc.subject comparative coefficient eng
dc.subject railway speed profile eng
dc.subject railway profile eng
dc.title Vliv nerovnoměrnosti průběhu traťové rychlosti na jízdní doby a spotřebu energie cze
dc.title.alternative Effect of unstable railway speed profile on running time and consumption of energy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zelenka, Jaromír
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The bachelor work is concerned with effect of unstable railway speed profile on running time and consumption of traction and braking energy. These magnitudes are compared for different categories of trains and different locomotives on given railway-track in states before reconstruction and after reconstruction. There is created comparative coefficient to compare locomotives with each other and to review changes in railway speed profile after reconstruction. A piece of this work is attended to effect of different adhesion conditions on running time and consumption of energy. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky - kolejová vozidla cze
dc.thesis.degree-name bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D27665
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil bakalářskou práci a vyčerpávajícím způsobem zodpověděl otázky z recenzního posudku. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account