Marketingový průzkum a zjištění tržního potenciálu jednotlivých kurýrních služeb v regionu (DHL v Hradci Králové)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brajerová, Helena
dc.contributor.author Výsmek, Kamil
dc.date.accessioned 2014-03-10T13:44:44Z
dc.date.available 2014-03-10T13:44:44Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54536
dc.description.abstract Diplomová práce se skládá ze dvou základních částí. V první, teoretické části, jsou vypsány základní pojmy, definice a praktiky marketingového výzkumu obecně používané v praxi, které byly použity pro průzkum trhu v regionu Hradec Králové. Dále jsou zde popsány základní rysy, kterými se vyznačuje kurýrní služba, vývoj a stav na trhu v České republice, pracovní postup kurýrních firem při přepravě zásilek a vliv zahraničních kurýrních firem na vývoj domácích kurýrních společností. Druhá část obsahuje praktický marketingový průzkum pro pobočku DHL v Hradci Králové. Tato část představuje uplatnění teoretických poznatků z první části v praxi, při vytváření dotazníku a zjišťování informací od firem pro získání celkového pohledu na trh v Královehradeckém regionu. cze
dc.format 72 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject marketingový průzkum cze
dc.subject kurýrní služby cze
dc.subject tržní potenciál cze
dc.subject marketing research eng
dc.subject courier services eng
dc.subject market potential eng
dc.title Marketingový průzkum a zjištění tržního potenciálu jednotlivých kurýrních služeb v regionu (DHL v Hradci Králové) cze
dc.title.alternative Marketing research and finding market potential of individual courier services in region (DHL Hradec Králové) eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 1999
dc.description.abstract-translated This master paper consists of two basic parts. The first is theoretical part with the main words and methods of marketing research used in practice, which were used in research of market in region Hradec Králové. Next there are described main features of courier post, development of market in Czech republic, working course of courier post in moving of parcel and influence of foreign companies to development of Czech courier companies. The second part contains practical marketing research for DHL office Hradec Králové. This part represents using theoretical knowledge from the first part in practice, creating questionnaire and finding information from companies to get complete view of market of Hradec Králové region. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29666 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account