Výzkum trhu - zjištění znalosti kurýrních společností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šaradín, Pavel
dc.contributor.author Krejcar, Petr
dc.date.accessioned 2014-03-06T08:26:42Z
dc.date.available 2014-03-06T08:26:42Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54532
dc.description.abstract Tato diplomová práce "Výzkum trhu - znalosti kurýrních společností" je zaměřena na marketingový výzkum znalosti kurýrních společností včetně firmy DHL a jejich podíl na trhu na území celé České republiky. V první kapitole jsem shrnul teoretické poznatky v oblasti marketingového výzkumu. V další kapitole je představena firma DHL a její hlavní konkurence na českém trhu. V třetí části se zabývám přípravou dotazníku, výběrem respondentů, sběrem dat a jejich analýzou. V poslední čtvrté části jsem provedl ekonomické zhodnocení těchto údajů. cze
dc.format 64 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject marketingový výzkum cze
dc.subject kurýrní společnosti cze
dc.subject DHL cze
dc.subject marketing research eng
dc.subject courier companies eng
dc.title Výzkum trhu - zjištění znalosti kurýrních společností cze
dc.title.alternative Market research - finding knowledge courier companies eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 1998
dc.description.abstract-translated This dissertation “Market research - acquaintance with courier companies" is focused on marketing research of acquaintance with courier companies inclusive DHL company. In the first chapter theoretical information in marketing research has been summarised in the second chapter DHL company with their main competitors on the Czech market has been introduced. The third part concentrates on preparation of the questionnaire, selecting respondents, collecting data and their analysis. In the last chapter this information has been economically evaluated. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29671 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account