Simulační modul procesu odbavení a bezpečnostní kontroly cestujících v terminálu letiště

Show simple item record

dc.contributor.author Široký, Jaromír
dc.contributor.author Hlavsová, Pavlína
dc.date.accessioned 2014-01-21T11:58:19Z
dc.date.available 2014-01-21T11:58:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.isbn 978-80-7395-684-4 (tisk)
dc.identifier.isbn 978-80-7395-685-1 (online)
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54126
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá možnosti optimalizace procesu odbavení a bezpečnostní kontroly cestujících v terminálu letiště s využitím simulačního programu. Navržený model vychází z reálných parametrů a je simulován v prostředí programu Tecnomatix Plant Simulation. V tomto programu bude simulován výchozí stav řešení tak i návrhy změn způsobů odbavení a bezpečnostní kontroly a jejich následné vyhodnocení. Při simulaci bude využito teorie hromadné obsluhy. V principu se jedná o hromadění zákazníků a tedy požadavků do front před zařízením, které poskytuje určitou formu obsluhy. Omezujícími kritérii pro optimalizaci jsou provozní podmínky letištního terminálu, finanční prostředky a s tím související personální zdroje, právní normy vztahující se k bezpečnosti v letecké dopravě a zachování ukazatele míry komfortu. cze
dc.format p. 267-280 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 18 (2012) eng
dc.rights open access eng
dc.title Simulační modul procesu odbavení a bezpečnostní kontroly cestujících v terminálu letiště cze
dc.title.alternative The simulation of passenger check-in and security check in an airport terminal eng
dc.title.alternative Der simulationsmodul für prozess der check-in und sicherheitskontrollen der passagiere in einem flughafen-terminal ger
dc.type Article
dc.description.abstract-translated The paper deals with the possibilities of optimizing the process of passenger check-in and security checks in the airport terminal using simulation program. The proposed model is based on real parameters and is simulated in the environment of the Tecnomatix Plant Simulation. The program will be simulated baseline solutions and proposals for amendments ways and security clearance checks and their subsequent evaluation. In the simulation is used queuing theory. In principle, it is an accumulation of customer requirements and therefore to the front before the device that provides a form of service. Restrictive criteria for optimizing the operating conditions of the airport terminal, financial resources and related human resources, legal standards relating to safety in air transport and preservation indicators of comfort. eng
dc.description.abstract-translated Die Arbeit beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der Optimierung des Prozesses der Abfertigung und Sicherheitskontrollen der Passagiere im Flughafen-Terminal mit Simulationsprogramm. Das vorgeschlagene Modell basiert auf realen Parametern simuliert in Tecnomatix Plant Simulation. Das Programm simuliert Basislinienlösungen und Vorschläge für Änderungen und Wege Sicherheitsüberprüfung und deren anschließende Auswertung sein. In der Simulation sind Warteschlangentheorie verwendet werden. Im Prinzip ist es eine Ansammlung von Kundenanforderungen und daher an der Vorderseite vor dem Gerät, das eine Form von Dienst bereitstellt. Restriktive Kriterien zur Optimierung der Betriebsbedingungen des Flughafen-Terminal, finanzielle Ressourcen und die damit verbundenen Personal, Recht Normen in Bezug auf Sicherheit im Luftverkehr und Erhaltung Indikatoren für Komfort. ger
dc.identifier.signature 47578-18
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account