Applying of fracture parameters during developing of special fibre-reinforced composites

Show simple item record

dc.contributor.author Řoutil, Ladislav
dc.contributor.author Keršner, Zbyněk
dc.date.accessioned 2014-01-15T08:43:38Z
dc.date.available 2014-01-15T08:43:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.isbn 978-80-7395-684-4 (tisk)
dc.identifier.isbn 978-80-7395-685-1 (online)
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54105
dc.format p. 105-111 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 18 (2012) eng
dc.rights open access eng
dc.title Applying of fracture parameters during developing of special fibre-reinforced composites eng
dc.title.alternative Uplatnění lomových parametrů při vývoji speciálních vláknových kompozitů cze
dc.type Article
dc.description.abstract-translated Přehledový příspěvek nastiňuje využití stanovených lomově-mechanických parametrů při řešení dílčích problémů vývoje vláknokompozitů (hledání vhodného složení vláknokopozitu s elektrovodivou příměsí, kvantifikace vlivu výrobní technologie – extruze a vlivu degradace kompozitu) realizovaného ve spolupráci s Výzkumným ústavem stavebních hmot především při řešení projektu FT-TA3/027 – Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek (2006–2010), příp. CIVAK – Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů (2006–2011). V závěru je představen přístup ke komplexnímu posouzení konstrukcí/konstrukčníh prvků z cementových kompozitů a tým zabývající se na STM FAST VUT v Brně dlouhodobě lomovou mechanikou kvazikřehkých kompozitů a je otevřena možnost budoucí spolupráce s pracovišti Dopravní fakulty Jana Pernera. cze
dc.identifier.signature 47578-18
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account