Materiálové charakteristiky elastomerů pro výpočtové modelování pneumatik

Show simple item record

dc.contributor.author Drdáková, Jozefína
dc.contributor.author Struharňanská, Monika
dc.contributor.author Krmela, Jan
dc.date.accessioned 2014-01-15T07:19:49Z
dc.date.available 2014-01-15T07:19:49Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.isbn 978-80-7395-684-4 (tisk)
dc.identifier.isbn 978-80-7395-685-1 (online)
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54098
dc.description.abstract Článek se zabývá stanovením materiálových parametrů elastomerů z materiálových charakteristik získaných ze statických experimentů. V případě zkoušky v tahu se jedná o zkoušky v jednoosé a víceosé napjatosti. Ze statických zkoušek v tahu byla získána závislost tahové síly na prodloužení a z ní byla stanovena závislost napětí v tahu od poměrného prodloužení. Pro prvotní stanovení M-R parametrů postačuje jako základní zkouška v tahu v jednoosé napjatosti. Tyto parametry jsou vstupními materiálovými parametry do výpočtových MKP modelů pneumatik pro osobní a nákladní automobily. Pro elastomerové části pláště pneumatiky se ve výpočtech nejčastěji používá Mooney-Rivlinův model chování materiálu. V článku jsou uvedeny experimentálně stanovené materiálové charakteristiky a odpovídající vypočítané Mooney-Rivlinovy parametry pro vybrané elastomery, pozornost je věnována nánosovým směsím pro ocelokordy pláštů. Pro zohlednění nánosových směsí doporučujeme aplikovat Mooney-Rivlinův dvouparametrový materiálový model, pokud možno s pozitivními parametry. Tyto parametry doporučujeme stanovit z experimentálních dat odpovídajících poměrnému přetvoření do 15%. Z experimentálně stanovených materiálových charakteristik nánosových směsí lze usuzovat celkové chování ocelokordového nárazníku. cze
dc.format p. 23-32 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 18 (2012) eng
dc.rights open access eng
dc.title Materiálové charakteristiky elastomerů pro výpočtové modelování pneumatik cze
dc.title.alternative Material characteristics of elastomers for computational modeling of tires eng
dc.title.alternative Materialeigenschaften von elastomeren für rechnergestützte modellierung von reifen ger
dc.type Article
dc.description.abstract-translated The article deals with the determination of material parameters of elastomers from material characteristic obtained by static experiments. These parameters are the input material parameters for computational FEM models of tires for passenger cars and trucks. The elastomeric parts of the tire-casing are commonly modeled by using the Mooney-Rivlin material model. The material characteristics obtained by experiments and the correspondent Mooney-Rivlin parameters of selected elastomers are described in the article. Attention is especially paid to alluvial mixtures for steel cord belts of tires. eng
dc.description.abstract-translated Dieses Papier befasst sich mit der Bestimmung der Kennwerte der Elastomer-Material Eigenschaften von statischen Experimenten erhalten. Diese Parameter sind Vormaterial Parameter Rechenmodelle von Reifen für Pkw und Lkw FEM. Für elastomere Abschnitt des Reifens am häufigsten in den Berechnungen Mooney-Rivlins Materialmodell Verhalten verwendet. Der Beitrag stellt die experimentell bestimmten Materialeigenschaften und die entsprechenden berechneten Mooney-Rivlin Parameter für ausgewählte Elastomere wird die Aufmerksamkeit auf Mischungen, fusioniert mit Stahlseilen gegeben. ger
dc.identifier.signature 47578-18
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account