Analyzátor konfigurace počítače s využitím PowerShell

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neradová, Soňa cze
dc.contributor.author Kratochvíl, Jiří
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:55:07Z
dc.date.available 2013-07-20T01:55:07Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52269
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá jazykem a programem PowerShell, zejména seznámením čtenáře s jeho použitím, popisem syntaxe a srovnáním s jazykem a programem Bash. Také představuje program, který je napsaný v jazyce Java a používá PowerShell pro konfiguraci počítače. cze
dc.format 97 s. cze
dc.format.extent 4979509 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject PowerShell cze
dc.subject skript cze
dc.subject konfigurace cze
dc.subject syntax cze
dc.subject Bash cze
dc.subject jazyk cze
dc.subject shell cze
dc.subject script eng
dc.subject configuration eng
dc.subject language eng
dc.title Analyzátor konfigurace počítače s využitím PowerShell cze
dc.title.alternative Computer configuration analyzer using PowerShell eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with PowerShell language and shell, especially acquaints reader with its usage, description of syntax and comparison with language and program Bash. Also presents program, which is written in Java language and uses PowerShell for configuration of computer. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D28768 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla zpracována na požadované úrovni. Autor ve své práci představil PowerShell z hlediska jeho možností a využití pri správě počítače a porovnal jej s Bashem. Práce splnila všechny předpokládané cíle v plné míře. Zkoušený zodpovědel všechny dotazy a připomínky členů komise. cze
dc.identifier.stag 21195 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account